Ινστιτούτο "Βιωματική Παρέμβαση NDI"

Δράσεις 2017 - 2018

 

 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – NDI 

 

Ινστιτούτο Βιωματικής Εκπαίδευσης, Εμψύχωσης και Ψυχοθεραπείας 

------- 

 

Το Ινστιτούτο Βιωματικής Εκπαίδευσης, Εμψύχωσης και Ψυχοθεραπείας «ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – NDI»  ιδρύθηκε στις αρχές του Οκτώβρη 2015, στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη θεωρητική, ερευνητική, εκπαιδευτική και κλινική δουλειά,  μελέτη, εμβάθυνση και εφαρμογή, της φιλοσοφίας και των αρχών της NDI (Non Directivité Intervenante). 

 

Η Παρεμβαίνουσα Μη-Κατευθυντικότητα είναι θεωρία κατανόησης των ανθρωπίνων λειτουργιών σε ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας μάθησης και ανάπτυξης. Πρόκειται για θεωρία που επεξεργάζεται ο Γάλλος καθηγητής Μichel Lobrot από τα μέσα της δεκαετίας του ΄60 και την ολοκληρώνει, στις βασικές της αρχές, περί τα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Αναφέρεται τόσο σε διεργασίες ζωής, αγωγής και εκπαίδευσης, όσο και σε διεργασίες αντιμετώπισης δυσκολιών και ψυχοθεραπείας. Ουσιαστικά, πρόκειται για φιλοσοφία του ανθρώπου και των σχέσεών του, για αντίληψη και στάση ζωής που βασίζεται στο σεβασμό της αυτονομίας και της ελευθερίας του εαυτού και του άλλου, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων. 
 
Βασικό της ενδιαφέρον είναι η διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου και ο εμπλουτισμός του μέσω βιωμάτων, δηλαδή μέσω εμπειριών που αγγίζουν και συγκινούν, που ανταποκρίνονται σε ανάγκες και ενδιαφέροντα του υποκειμένου και έτσι δημιουργούν επιθυμίες και αποκτώνται γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες. Πρωταρχικός στόχος της NDI δεν είναι η θεραπεία αλλά η διεύρυνση και ο εμπλουτισμός του ψυχικού κόσμου. Ακόμη και στις πιο βαριές περιπτώσεις που χρήζουν συστηματικής θεραπείας, η NDI, δίχως να υποτιμά τα μέσα και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα του υποκειμένου, το ακούει, το συνοδεύει, συμπάσχει και μοιράζεται την εμπειρία του, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Αυτό διαπιστώνουμε ότι διακόπτει τον ατέρμονα κύκλο της προοδευτικής απομόνωσης του υποκειμένου και επιτρέπει το μοίρασμα, την επικοινωνία, την κίνηση, εκεί που κυριαρχούσε ο φόβος, η αγωνία, η ακινησία. 
Η οπτική αυτή της διαμόρφωσης και του εμπλουτισμού του ψυχικού κόσμου καθιστά την NDI ιδιαίτερα κατάλληλη και αποτελεσματική για το σύγχρονο σχολείο, την αγωγή, την πρόληψη και την παιδεία γενικότερα. Εκεί που κυριαρχεί ο ερήμην των μαθητών προγραμματισμός (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια κ.ά.), 
η NDI προτείνει τις βασικές της αρχές: την επικέντρωση στον άλλο, στο παιδί και στον ενήλικα και στην ακρόαση της επιθυμίας τους.

 

Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου αναπτύσσονται κυρίως στους παρακάτω τομείς:

  • Ερευνα και θεωρητική επεξεργασία θεμάτων Παιδαγωγικής, Εκπαίδευσης Εμψύχωσης και Ψυχοθεραπείας.
  • Δημοσίευση βιβλίων, ερευνών, θεωρητικών και κλινικών μελετών σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις, διοργάνωση συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων και συναντήσεων ερευνητών, εκπαιδευτικού και κλινικού προσανατολισμού.
  • Παρέμβαση σε σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς θεσμους σε κέντρα και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας, απεξάρτησης, κ,ά.
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών στον ευρύτερο χώρο των ανθρωπίνων επιστημών και τεχνών (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, νοσηλευτές και διάφορα επαγγέλματα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής και  ψυχολογικής υποστήριξης, κοιν. λειτουργοί,  υπεύθυνοι ομάδων εργασίας, έρευνας, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, μουσικής, θεάτρου, χορού, ζωγραφικής, κ.ά. – αθλητικών δραστηριοτήτων, τουρισμού, κ.ά. 
  • Κλινική ατομική και ομαδική δουλειά σε επίπεδο συμβουλευτικής, προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας, όπως και διευκόλυνση ατόμων και ομάδων ειδικής αγωγής και μαθησιακών δυσκολιών, εξαρτήσεων, κ.ά.

 

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με εκπαιδευμένους στην NDI έμπειρους  ερευνητές και επαγγελματίες στους ανωτέρω τομείς.