Τετάρτη 10/5/2017 και ώρα 9:00 -12:00,
στην αίθουσαΑ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κόκκινο Κτίριο)
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εμψύχωση: Κώστας Μπακιρτζής, Στέλιος Γκιουζέπας
 
 
Στο εργαστήριο αυτό προτείνεται η έκφραση επιθυμιών των συμμετεχόντων και η επικοινωνία βάσει ατών. Μέσα από απλές ασκήσεις που προτείνονται επιδιώκεται η ανάδυση και η έκφραση επιθυμιών που αφορούν και ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες στο εδώ και τώρα. Βάσει αυτών των επιθυμιών προτείνονται δραστηριότητες ικανοποίησής τους στο μέτρο του δυνατού, σε πραγματικό ή φαντασιακό επίπεδο.

 

Η μεθοδολογία εμψύχωσης που χρησιμοποιείται βασίζεται στις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της NDI (Παρεμβαίνουσα Μη-Κατευθυντικότητα) εκφραζόμενες από το τρίπτυχο Ακούω-Προτείνω-Συνοδεύω:

Ακούω: Επικέντρωση στις επιθυμίες των συμμετεχόντων και στη διευκόλυνση της έκφρασης τους. Επικέντρωση στο λεκτικό και μη λεκτικό περιεχόμενο και επαναδιατύπωση (reformulation, mirroring, ενεργός ακρόαση), και ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή.

Προτείνω: Πρόταση ασκήσεων-δραστηριοτήτων ανταποκρινόμενες στις ανάγκες και ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, στη συνέχεια της έκφρασης των επιθυμιών τους. Επίσης διατύπωση υποθέσεων, αναλύσεων και εξηγήσεων σχετικά με την προσωπική, διαπροσωπική και ομαδική λειτουργία, στο βαθμό που αυτό ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες. Κανείς δεν υποχρεούται με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχει στις προτεινόμες ασκήσεις-δραστηριότητες, ούτε να δεχθεί υποθέσεις, εξηγήσεις και αναλύσεις που αφορούν τη λειτουργία και συμπεριφορά του, δίχως το αίτημα και τη συμφωνία του γι΄αυτό.

Συνοδεύω: Οι εμψυχωτές συμμετέχουν «ακούγοντας», διευκολύνοντας, προτείνοντας και γενικότερα δημιουργώντας ένα πλαίσιο θερμής παρουσίας, ενδιαφέροντας για τους συμμετέχοντες και αποδοχής, ανεξαρτήτως του περιεχομένου όσων εκφράζονται και διαδραματίζονται. Ενδιαφέρονται για τον καθένα και για οτιδήποτε ενδιαφέρει την ομάδα δίχως την προσωπική τους αξιολόγηση για το τι είναι ενδιαφέρον ή τι όχι. Οι εμψυχωτές επαναδιατυπώνουν «καθρεφτίζοντας» μέσω της ενεργού ακρόασης και προτείνουν βάσει των επιθυμιών των συμμετεχόντων.

Γενικότερα το έργο της εμψύχωσης προκύπτει ως από κοινού δημιουργία εμψυχωτών και συμμετεχόντων. O καθένας μέσα στο ρόλο του επιλέγει, συμφωνεί ή διαφωνεί με τα προτεινόμενα, μέσα σε σχέση ισοτιμίας και αμοιβαίου σεβασμού της διαφορετικότητας και της ελευθερίας του καθένα.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες διαμορφώνονται στο εδώ και τώρα, αναφερόμενες και εμπνεόμενες από τεχνικές ενεργοποίησης-χαλάρωσης, αυτοματισμού στην έκφραση (λεκτική και μη λεκτική), δραματοποίησης, ασκήσεις προερχόμενες από σχολές όπως το ψυχόδραμα, η Gestalt, ραϊχικές προσεγγίσεις-βιοενέργεια, αναγνώρισης της Δυναμικής της Ομάδας (Training group), συνοδείας και ενεργού ακρόασης (Encounter group), κ.ά.