Ανοικτή Ομάδα Συνάντηση

Έναρξη Τετάρτη 1/11/2017

και κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα

με ελεύθερη συμμετοχή

Βαλαωρίτου 7, ώρα 19:00 - 21:00