Βιβλιογραφία του Κ. Μπακιρτζή
Βιβλία_______________________________________________
- 1996. Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
- 2002. Επικοινωνία και Αγωγή, εκδ. Gutenberg, AΘήνα.


Αρθρα_______________________________________________
- 1987. Νεότερες απόψεις και μέθοδοι για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στην παιδεία, στην επιμόρφωση και στην ψυχοθεραπεία, περιοδικό Διαφορά, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, τεύχος Ιούλιος-Οκτώβριος, Θεσσαλονίκη,
σσ. 15-18.
- 1988. Από τη Δημοκρατική στη Μη-Κατευθυντική Εμψύχωση Ομάδων, περιοδικό Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις, τεύχος 1, Θεσσαλονίκη, σσ.10-18.
- 1989. Γενικές αρχές μιας βιωματικού τύπου αγωγής και εκπαίδευσης, πρακτικά συνεδρίου Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, σσ.69-75.
- 1989. Η συμπληρωματικότητα των φύλων και οι μυητικές τελετές των εφήβων, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 25, σσ.89-95.
- 1991. Ο κόσμος των συγκινήσεων μέσα από τη θεωρία του M. Lobrot, Ψυχολογικά θέματα, Τόμος 4, τεύχος 3, Θεσσαλονίκη, σσ.251-261.
- 1997. Η εμπλοκή του Εαυτού στη σχέση επικοινωνίας με τον διαφορετικό Άλλο, ΠΕΝΟΨΥ - Τετράδια Ψυχιατρικής, Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας, σσ.219-229.
- 1997. Παρεμβατικότητα και Μη-Κατευθυντικότητα, Μακεδνόν, 3ο τεύχος, σσ.105-112.
- 1998. Βιωματική παιδαγωγική εμπειρία στο μάθημα εργαστήριο της Ανθρώπινης Οικολογίας - Ερευνητική μελέτη, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού- OMEP, τεύχος 3, σσ.115-139, (ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ.).
- 1998. Παιδαγωγική της Βιωματικής Εμπειρίας, Παιδαγωγικό Βήμα του Αιγαίου, Μυτιλήνη, Τεύχος 30, σσ.39-53.
- 1998. Η έννοια της εμπλοκής στην Κλινική σχέση, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 66, σσ.111-115.
- 1998. Βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ψυχοπαιδαγωγική της επικοινωνίας - ερευνητική μελέτη, Παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχος 28, σσ.101-119.
- 2000. Βιωματική εμπειρία και κίνητρα μάθησης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 30, σσ.89-108.
- 2000. Προς μια Κοινωνιοψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 20ου αιώνα, προοπτικές και δυνατότητες, πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Λάρισα, σσ.146-153.
- 2005. Το βίωμα και η σημασία του, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, επιστ. επιμ. Αλ. Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σσ.73-88.
- 2005. Βασικές θέσεις για μια παιδαγωγική της Βιωματικής Εμπειρίας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, επιστ. επιμ. Αλ. Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σσ.495-513.
- 2008. Η χαρά της μάθησης, Κοινωνία και Υγεία, τεύχος 7, σσ. 54-68.
- 2010. Βιωματική μάθηση και Εμψύχωση, ή ο δάσκαλος-εμψυχωτής, Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση - Παιδαγωγικές, Μαθησιακές, Εμψυχωτικές προσεγγίσεις, επιστ. επιμ. Μ. Μουμουλίδου, Γ. Ρεκαλίδου, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σσ.191-202.
- 2010. Η σχέση διδάσκοντος-διδασκόμενου σε πανεπιστημιακό μάθημα βιωματικής εκπαίδευσης-ερευνητική μελέτη, Η Παιδαγωγική Σχέση διδάσκοντος - διδασκομένου, επιστ. επιμ. Αλ. Κοσμόπουλος, Στ. Βασιλόπουλος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, σσ.103-126.
- 2011. Εκπαίδευση φοιτητριών σε βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και εφαρμογή τους στο νηπιαγωγείο, προς δημοσίευση στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση (ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΙΠΠΕΚΗ Β.).