Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

Η Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας του Ινστιτούτου απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν βελτίωση της προσωπικής, σχεσιακής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής ή αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ή μη δυσκολίες (άγχη, φόβοι διάφοροι, ψυχικές και ψυχοσωματικές διαταραχές). Σε περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής συνιστούμε παράλληλα και ατομικές συνεδρίες.

Η μέθοδος που εφαρμόζουμε, η Παρεμβαίνουσα μη Κατευθυντικότητα – NDI είναι μία μοντέρνα γενική θεωρία κατανόησης των ανθρωπίνων λειτουργιών σε ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως παιδαγωγική μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας της μάθησης, όπως και μέθοδος προσωπικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Στο σύνολό της συνιστά φιλοσοφία του ανθρώπου και των σχέσεών του, αντίληψη και στάση ζωής, που βασίζεται στη δύναμη των βιωμάτων, των συγκινήσεων και των επιθυμιών, όπως και στο σεβασμό της αυτονομίας και της ελευθερίας του καθένα, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, μέσα σε σχέσεις επικοινωνίας, προσωπικής εμπλοκής, συνάντησης και αλληλεπιρροής. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της μεθόδου που εφαρμόζουμε.

Εμψυχωτές: Ιωάννα Γκιουλέ και συνεργάτες

Οι συναντήσεις της ομάδας είναι εβδομαδιαίες 

Συμμετοχή: 60 ευρώ/ μήνα

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης παρακαλούνται να ζητήσουν συνάντηση γνωριμίας-ενημέρωσης.

Μοιράσου το:

Περισσότερες δραστηριότητες