Διήμερη Ομάδα Μελέτης

θεωρίας και μεθοδολογίας της NDI

Σάββατο-Κυριακή 10-11 Νοεμβρίου

10:30 – 17:30

Η μελέτη θεωρητικών και μεθοδολογικών θεμάτων και ζητημάτων αντιμετωπίζεται συνήθως ως κάτι το απωθητικό και κουραστικό, ή και ως άνευ σημασίας. Η σχέση με το γράψιμο και το διάβασμα είναι χαρακτηρισμένη αρνητικά για τους περισσότερους και έτσι στερούνται όχι μόνο κάτι το πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σαν οδηγό της πράξης, της καθημερινής και της συστηματικής, αλλά και την ικανοποίηση-ευχαρίστηση από μια ανθρώπινη κατ’ εξοχήν λειτουργία, αυτήν της σκέψης.

Ερευνες των τελευταίων δεκαετιών συνδέουν την νοημοσύνη με το συναίσθημα υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατή η νοητική λειτουργία, η ανάπτυξη και η απόκτηση γνώσεων δίχως συναισθηματική-συγκινησιακή εμπλοκή. Πολλές σχολές και μελέτες ασχολήθηκαν και συνεχίζουν να ερευνούν το θέμα αυτό. Η NDI με τις έρευνες και τις δημοσιεύσεις του Michel Lobrot, ήδη από το 1973 μιλάει για συναισθηματική νοημοσύνη, και εφαρμόζει τα πορίσματά της τόσο στη θεωρία της για την μάθηση όσο και στις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές μεθόδους που προτείνει (Lintelligence et ses formes, 1973, Από την ηδονή στην τρέλα,2018).

Μ’ αυτή την οπτική, το προτεινόμενο διήμερο συνιστά βιωματικό εργαστήριο συναισθηματικής-συγκινησιακής εμπλοκής, με την έννοια ότι επιδιώκεται η προσέγγιση θεωρητικών θεμάτων και ζητημάτων, όπως και ο προβληματισμός επ΄αυτών, ως εμπειρία που ικανοποιεί, που ενδιαφέρει και συγκινεί.

Το προτεινόμενο διήμερο, δεν απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, αλλά και σε κάθε έναν και κάθε μια που ενδιαφέρεται να προσεγγίσει το θέμα αυτό και να βιώσει μια θετικότερη εμπειρία και να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση με την θεωρητική σκέψη και προβληματισμό.

Επιδιώκεται η ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων, με μη περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και με χαμηλό κόστος (20 ευρώ).

Μοιράσου το:

Περισσότερες δραστηριότητες