Ομιλία με θέμα: Δείκτες για μια πράσινη πόλη

Ομιλητής: Σταμάτης Χονδρογιάννης

θα ακολουθήσει συζήτηση

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, 20:00 

συντονίζει ο Γιώργος Σλαυκίδης

Η ποιότητα της ζωής στις πόλεις, όπου κατοικεί όλο και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος. Όλο και περισσότερο οι πόλεις καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες για την βελτίωσή του. Η αναλυτική καταγραφή και οι μετρήσεις των περιβαλλοντικών δεικτών βοηθά στη συγκριτική αξιολόγηση, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην αντιμετώπισή των προβλημάτων και τελικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο Σταμάτης Χονδρογιάννης σπούδασε στην Θεσσαλονίκη αρχιτεκτονική και στο Παρίσι πολεοδομία και κοινωνιολογία της πόλης.

Έχει συντάξει μελέτες αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, αναστήλωσης μνημείων ,διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και σχεδιασμού μουσείων. ‘Εχει επίσης σχεδιάσει και οργανώσει πολιτιστικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Από το 2010 μέχρι το 2014 συνεργάστηκε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ποιότητα του περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές πόλεις, στα πλαίσια του θεσμού «Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

 

Μοιράσου το:

Περισσότερες δραστηριότητες