ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ ΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Ινστιτούτο “Βιωματική παρέμβαση ndi” προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε όσες/ους/α ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μία εκπαίδευση ndi στην Εμψύχωση ομάδων, τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία:

 • 1
  Εκπαίδευση Εμψυχωτριών/ών (διετής)
 • 2

  Εκπαίδευση Συμβούλων Ψυχικής Υγείας (τριετής για τις/τους/τα απόφοιτες/ους/α ανθρωπιστικών επιστημών ή τετραετής για τις/τους/τα απόφοιτες/ους/α Λυκείου και θετικών επιστημών)

 • 3

  Εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών (τετραετής για τις/τους/τα απόφοιτες/ους/α ανθρωπιστικών επιστημών ή πενταετής για τις/τους/τα απόφοιτες/ους/α Λυκείου και θετικών επιστημών)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ ΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Ινστιτούτο “Βιωματική παρέμβαση ndi” προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε όσες/ους/α ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μία εκπαίδευση ndi στην Εμψύχωση ομάδων, τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία:

 • 1
  Εκπαίδευση Εμψυχωτριών/ών (διετής)
 • 2

  Εκπαίδευση Συμβούλων Ψυχικής Υγείας (τριετής για τις/τους/τα απόφοιτες/ους/α ανθρωπιστικών επιστημών ή τετραετής για τις/τους/τα απόφοιτες/ους/α Λυκείου και θετικών επιστημών)

 • 3

  Εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών (τετραετής για τις/τους/τα απόφοιτες/ους/α ανθρωπιστικών επιστημών ή πενταετής για τις/τους/τα απόφοιτες/ους/α Λυκείου και θετικών επιστημών)

Στόχος

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν ώστε οι/τα εκπαιδευόμενες/οι/α:

 • Να βιώσουν, να κατανοήσουν και να ιδιοποιηθούν τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Εμψύχωσης, της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας στην Παρεμβαίνουσα μη Κατευθυντικότητα NDI (Non Directive Intervention), σε ένα περιβάλλον άνευ όρων αποδοχής, ενσυναίσθησης και γνησιότητας.
 • Να συνοδευθούν σε μια πορεία προς την αυτογνωσία, την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, καλλιεργώντας ικανότητες έκφρασης και επικοινωνίας, κατανόησης και αποδοχής του Εαυτού και του διαφορετικού Άλλου.
 • Να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον καλλιέργειας επιθυμιών και εμπλουτισμού του Ψυχικού κόσμου για την ανάπτυξη και τη δημιουργία προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργούς ακρόασης, παιδαγωγικής-θεραπευτικής παρέμβασης και συνοδείας στην Εμψύχωση, τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία προσώπων και ομάδων.
 • Να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές, ερευνητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές γνώσεις-ικανότητες, ώστε να μπορούν να ασκήσουν υπεύθυνα, δημιουργικά και αποτελεσματικά το επάγγελμα του Εμψυχωτή, του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, του Ψυχοθεραπευτή.

 • Να αποκτήσουν μια ευρύτερη κατανόηση των διαφόρων προσεγγίσεων που παρουσιάζονται στο χώρο της Εμψύχωσης, της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας.

Σε ποιους απευθύνονται

 • ειδικότητες ανθρωπιστικών επιστημών, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, θεραπευτές
 • παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού,manager, επιχειρηματίες
 • συντονιστές συλλογικών οργάνων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενεργά μέλη συλλογικοτήτων
 • σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορογράφους, μουσικούς, εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού
 • γυμναστες, personal trainers, συνοδούς, ξεναγούς
 • σε στελέχη κατασκηνώσεων, ομαδάρχες, διοργανωτές εκδρομών
 • σε γονείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μια επικοινωνιακή σχέση με τα παιδιά τους
 • σε όσες/ους/α εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνδέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.
 • σε όσες/ους/α ενδιαφέρονται για την προσωπική και την κοινωνική τους ανάπτυξη

Άρθρα / Βιβλιογραφία

Διαβάστε άρθρα μας και δείτε ενδεικτική βιβλιογραφία των ανθρώπων της NDI

Βιβλιογραφία στα γαλλικά
(1966), La Pédagogie Institutionnelle. Paris, éd. Gauthier-Villars.
(1973), Pour ou contre l’autorité. Paris, éd. Gauthier-Villars.
(1973), L’intelligence et ses formes. Paris, éd. Dunod.
(1973), Priorité à l`éducation. Paris, éd.Payot.
(1974), Les effets de l`éducation, Paris, éd. ESF.
(1974), L’animation non-directive des groupes. Paris, éd. Payot.
(1975), La libération sexuelle. Paris, éd. Payot.
(1975), Troubles de langue écrite et remèdes. Paris, éd. ESF.
(1975), La lécture adulte. Paris, éd. ESF.
(1976), Lire. Paris, éd. ESF.
(1978), Les difficultés sexuelles de l`adulte. Paris, éd. ESF.
(1983), Les forces profondes du moi. Paris, éd. Economica.
(1989), L’écoute du désir. Paris, éd. Retz.
(1996), L’anti-Freud. Paris, éd.PUF, Paris, 1996
(1999), L`aventure humaine. Paris, éd. Psy-énergie.
(2006), Le mythe de l`identité -Apologie de la dissociation. ( BOUMARD P. LAPASSADE G. ), Paris, éd. Economica.
(2009), La puissance des rêves. Paris, éd. L`Harmattan.
(2015), Ζώντας μαζί – Η παρεμβαίνουσα μη κατευθυντικότητα στη ζωή μας. Αθήνα, εκδ. Αρμός.
(2017), Le psychisme en mouvement. Paris, éd. Publibook.
(2017), L’ écologie humaine. Paris, éd. Publibook.

Βιβλιογραφία στα ελληνικά
1. (1993) , Aφιέρωμα «η μη-κατευθυντική παρεμβατική μέθοδος» του Michel Lobrοt», Τετράδια Ψυχιατρικής, σσ. 37-109.
– ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, Γ. Αντί προλόγου στη θεωρία και πρακτική της μη-κατευθυντικής παρεμβατικής μεθόδου του Michel Lobrot, σσ.38-39.
-LOBROT, M. H έρευνά μου, σσ.40-54. (Μετάφραση Κώστας Μπακιρτζής ).
– ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Γ. Συνομιλώντας με τον Michel Lobrot, σσ. 55-67 (Μετάφραση Μίκα Γκριτζάλα).
– LOBROT, M. H ιστορία της εξέλιξης των ομάδων, σσ. 92-98. (Μετάφραση Καίτη Κανακάκη).
– ΚΑΝΑΚΑΚΗ, Κ. Για τον Michel Lobrot, Βιογραφικά και άλλα, σσ.106-109.
2. LOBROT M. (1986), Oμάδες Ψυχοενεργειακής Ανάπτυξης, σελ. 4, (Μετάφραση Καίτη Κανακάκη).
3. LOBROT M. (1989), Η μέθοδος επικέντρωσης στην επιθυμία, σελ. 49, (Μετάφραση Ιωάννα Κερκουλά, Μίκα Γκριτζάλα).
4. LOBROT M. (1990), Η Ψυχοενέργεια, σελ. 21, (απόδοση από τα Γαλλικά, Τασώ Γαϊτάνη).
5. LOBROT M. (1993), Η ιστορία της εξέλιξης των ομάδων, σελ. 23, (Μετάφραση Καίτη Κανακάκη).
6. LOBROT M. (1994), H ανάγνωση της επιθυμίας στην ψυχοθεραπεία, (Απομαγνητοφωνημένη ομιλία της 23-3-1994 στο Ψ.Ν.Α.»Δρομοκαϊτιο»), σελ. 12 , (μετάφραση Kαίτη Κανακάκη).
7. LOBROT M. (1999). Αντι-Φρόϋντ. Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.271.
8. LOBROT M. (2004), H επικέντρωση στην επιθυμία, σελ. 49, (Μετάφραση Ναυσικά Χαραλαμπίδη).
9. LOBROT M. (2002), Κατευθυντικότητα και Μη-Κατευθυντικότητα, Dossiers Pédagogiques, σελ. 36, (Μετάφραση Κώστας Μπακιρτζής).
10. LOBROT, M. ( Ιούλιος, 2008), To Ακουσμα της Επιθυμίας, Εφημερίδα «Πελοπόννησος» Κυριακάτικη, συνέντευξη, σελ. 3.
11. LOBROT M. ( 5-9- 2009), Απέναντι στην Εξουσία χρειάζεται μια εποικοδομητική Αναρχία, Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», σελ. 2.
12. LOBROT M. (Αυγουστος, 2009), Οι μορφές της Ν.D.I. Σπέτσες, Διεθνής Συνάντηση, σελ. 1.
13. LOBROT M. (2015). Ζώντας μαζί – Η μη κατευθυντικότητα στη ζωή μας. Εκδ. Αρμός, Αθήνα. σ.211.
14. LOBROT M. (2018). Aπό την ηδονή στην τρέλα. Εκδ. Αρμός, σ. 329.

Βιβλία
– 1996. Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
– 2002. Επικοινωνία και Αγωγή, εκδ. Gutenberg, AΘήνα.
Αρθρα
– 1987. Νεότερες απόψεις και μέθοδοι για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στην παιδεία, στην επιμόρφωση και στην ψυχοθεραπεία, περιοδικό Διαφορά, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, τεύχος Ιούλιος-Οκτώβριος, Θεσσαλονίκη, σσ. 15-18.
– 1988. Από τη Δημοκρατική στη Μη-Κατευθυντική Εμψύχωση Ομάδων, περιοδικό Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις, τεύχος 1, Θεσσαλονίκη, σσ.10-18.
– 1989. Γενικές αρχές μιας βιωματικού τύπου αγωγής και εκπαίδευσης, πρακτικά συνεδρίου Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, σσ.69-75.
– 1989. Η συμπληρωματικότητα των φύλων και οι μυητικές τελετές των εφήβων, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 25, σσ.89-95.
– 1991. Ο κόσμος των συγκινήσεων μέσα από τη θεωρία του M. Lobrot, Ψυχολογικά θέματα, Τόμος 4, τεύχος 3, Θεσσαλονίκη, σσ.251-261.
– 1997. Η εμπλοκή του Εαυτού στη σχέση επικοινωνίας με τον διαφορετικό Άλλο, ΠΕΝΟΨΥ – Τετράδια Ψυχιατρικής, Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας, σσ.219-229.
– 1997. Παρεμβατικότητα και Μη-Κατευθυντικότητα, Μακεδνόν, 3ο τεύχος, σσ.105-112.
– 1998. Βιωματική παιδαγωγική εμπειρία στο μάθημα εργαστήριο της Ανθρώπινης Οικολογίας – Ερευνητική μελέτη, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού- OMEP, τεύχος 3, σσ.115-139, (ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ.).
– 1998. Παιδαγωγική της Βιωματικής Εμπειρίας, Παιδαγωγικό Βήμα του Αιγαίου, Μυτιλήνη, Τεύχος 30, σσ.39-53.
– 1998. Η έννοια της εμπλοκής στην Κλινική σχέση, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 66, σσ.111-115.
– 1998. Βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ψυχοπαιδαγωγική της επικοινωνίας – ερευνητική μελέτη, Παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχος 28, σσ.101-119.
– 2000. Βιωματική εμπειρία και κίνητρα μάθησης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 30, σσ.89-108.
– 2000. Προς μια Κοινωνιοψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 20ου αιώνα, προοπτικές και δυνατότητες, πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Λάρισα, σσ.146-153.
– 2005. Το βίωμα και η σημασία του, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, επιστ. επιμ. Αλ. Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σσ.73-88.
– 2005. Βασικές θέσεις για μια παιδαγωγική της Βιωματικής Εμπειρίας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, επιστ. επιμ. Αλ. Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σσ.495-513.
– 2008. Η χαρά της μάθησης, Κοινωνία και Υγεία, τεύχος 7, σσ. 54-68.
– 2010. Βιωματική μάθηση και Εμψύχωση, ή ο δάσκαλος-εμψυχωτής, Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση – Παιδαγωγικές, Μαθησιακές, Εμψυχωτικές προσεγγίσεις, επιστ. επιμ. Μ. Μουμουλίδου, Γ. Ρεκαλίδου, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σσ.191-202.
– 2010. Η σχέση διδάσκοντος-διδασκόμενου σε πανεπιστημιακό μάθημα βιωματικής εκπαίδευσης-ερευνητική μελέτη, Η Παιδαγωγική Σχέση διδάσκοντος – διδασκομένου, επιστ. επιμ. Αλ. Κοσμόπουλος, Στ. Βασιλόπουλος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, σσ.103-126.
– 2011. Εκπαίδευση φοιτητριών σε βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και εφαρμογή τους στο νηπιαγωγείο, προς δημοσίευση στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση (ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΙΠΠΕΚΗ Β.).

Μάθε περισσότερα

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις εκπαιδεύσεις μας, επικοινώνησε μαζί μας

Μάθε περισσότερα

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις εκπαιδεύσεις μας, επικοινώνησε μαζί μας