Τί είναι η NDI

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρεμβάινουσα μη-κατευθυντικότητα.

Η NDI στην Ελλάδα

Εδώ και 30 περίπου χρόνια η NDI εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη επιτυχία και αποδοχή.

Τί είναι η NDI

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρεμβάινουσα μη-κατευθυντικότητα.

Η NDI στην Ελλάδα

Εδώ και 30 περίπου χρόνια η NDI εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη επιτυχία και αποδοχή.

Τι είναι η NDI (Non -directivité intervenante): Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα;

Η Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα είναι μια μέθοδος Παιδαγωγικής, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εμψύχωσης ομάδων αλλά και στάση ζωής.

Είναι κατ’ αρχήν μια γενική θεωρία κατανόησης των ανθρώπινων λειτουργιών σε ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως μια παιδαγωγική μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας της μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης. Αποτελεί επίσης μια φιλοσοφία του ανθρώπου και των σχέσεων του που βασίζεται στην δύναμη των βιωμάτων, των συγκινήσεων και των επιθυμιών γιατί θεωρεί πως εκεί βρίσκεται η πηγή των δυνάμεων της ζωής. Σέβεται την αυτονομία και την ελευθερία του κάθε προσώπου, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών μέσα σε σχέσεις επικοινωνίας, προσωπικής εμπλοκής, συνάντησης με τον διαφορετικό Άλλο.

Εμπνευστής της μεθόδου είναι ο Michel Lobrot, Γάλλος ψυχοπαιδαγωγός, ψυχοθεραπευτής, ομότιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο PARIS VIII, θεωρητικός διανοητής, ερευνητής και συγγραφέας με πλούσιο έργο. Την δεκαετία του ‘60 έρχεται σε επαφή με το ρεύμα της Μη Κατευθυντικότητας του Kurt Lewin και του Carl Rogers, μέσα στα πλαίσια του Υπαρξισμού και της Φαινομενολογίας. Εμπλουτίζει και εξελίσσει τη Μη Κατευθυντικότητα με την έννοια και την πρακτική της Παρέμβασης (Intervention), δηλαδή την επιρροή και όχι την επιβολή, προς τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε προσώπου. 

Γράφει χαρακτηριστικά: “Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούμε να επιβάλλουμε τεχνητά στον καθένα, παιδί ή ενήλικα, να ακολουθήσει οδούς που δεν τις θέλει, χρησιμοποιώντας ποινές ή αμοιβές που συνδέονται με τις συμπεριφορές του. Ακόμη κι αν αυτές είναι αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμα, δεν αλλάζουν τους βασικούς προσανατολισμούς του. Το υποκείμενο παραμένει αυτόνομο ό,τι κι αν κάνουμε, δεν απαντά δηλαδή σε ερεθίσματα και καταστάσεις που παρουσιάζονται, παρά μόνο όταν αυτές ανταποκρίνονται στις δικές του επιθυμίες, κίνητρα, ενδιαφέροντα προσδοκίες”. “Ο εχθρός της επιθυμίας είναι η επιβολή”. 

Στην NDI η ανθρώπινη σχέση βασίζεται στην ελευθερία και την υπευθυνότητα του Εαυτού όπως και στην επικοινωνία, συνάντηση και συν-παθητική κατανόηση του Άλλου ως μοναδικού και ανεπανάληπτου μέσα στον κόσμο. Στην NDI τα πρόσωπα συνοδεύονται με εμπιστοσύνη στη δική τους πορεία προς την προσωπική ανάπτυξη. 

Στο πεδίο της κοινωνικής αλλαγής η NDI αναγνωρίζει και υποστηρίζει την συνεχή  δημιουργία του κοινωνικου περιβάλλοντος από εμάς τους ίδιους. Γράφει χαρακτηριστικά ο Michel Lobrot στο βιβλίο “Θεσμική Παιδαγωγή” (1965): “το πιο σημαντικό είναι να προωθήσουμε παντού, όπου μπορούμε, την αυτοδιαχείριση, με σκοπό να μορφωθεί το σύνολο του λαού, να κάνουμε τους ανθρώπους αυτόνομους, ώστε να μπορέσουν να εφεύρουν νέα μοντέλα λειτουργίας των ατόμων, των ομάδων, της κοινωνίας”

Λίγα λόγια για τη μεθοδολογία της NDI

Η  Μη Κατευθυντικότητα επικεντρώνεται στην αναγνώριση των φαινομένων της Δυναμικής της Ομάδας (K. lewin – field theory, training group), και στην ενεργό ακρόαση και συνοδεία με ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, ενσυναίσθηση και γνησιότητα (C. Rogers – (Person Centred Counselling, Encounter Group). O Μη Κατευθυντικός εμψυχωτής, δάσκαλος, σύμβουλος, θεραπευτής, επιδιώκει την ενεργοποίηση των δυνάμεων αυτοπραγμάτωσης του κάθε Προσώπου, μέσω της διευκολυντικής στάσης του που βασιζεται στις παραπάνω αρχές. 

Οι K. Lewin και C. Rogers απορίπτοντας κάθε επιβολή και εξουσία που επιβάλλεται αμέσως ή εμμέσως, δεν αναγνωρίζουν την Επιρροή του εμψυχωτή. Η έννοια της εισάγεται από τον M. Lobrot  (NDI) και συνδέεται με το πρόσωπο που έχει γνώση, εμπειρία και μπορεί να επηρεάσει χωρίς επιβολή, αναγνωρίζοντας έτσι την σημασία της Παρέμβασης στην Μη Κατευθυντικότητα.

Ο άνθρωπος διαμορφώνεται από τις επιρροές που δέχεται. Η/Ο εμψυχώτρια/τής είναι δρών κοινωνικό υποκείμενο και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την ουδετερότητα της Μη κατευθυντικότητας. Οφείλει να επηρεάζει θετικά και εποικοδομητικά με τις προτάσεις, τις ιδέες, τις αναλύσεις της/του, με την προϋπόθεση ότι λειτουργεί προς όφελος των συμμετεχουσών/όντων, επικεντρωμένη/ος στις ανάγκες και τα αιτήματα τους.

Η/Ο εμψυχώτρια/ής οφείλει κατ αρχήν να ακούσει τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα αιτήματα και τις επιλογές του προσώπου ή της ομάδας, να τις σεβαστεί, να τις δώσει αξία, να ενδιαφερθεί για αυτές και στη συνέχεια να προτείνει σε συνεργασία με τις/τους συμμετέχουσες/οντες, αυτό που πιστεύει ότι ανταποκρίνεται σε αυτές.

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και εφαρμόστηκε με συστηματικό τρόπο και εξαιρετική αποτελεσματικότητα μια μεθοδολογία θεμελιωμένη θεωρητικά και δοκιμασμένη στην πράξη, που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Ακούω – προτείνω – συνοδεύω με Ενσυναίσθηση, Γνησιότητα και Ανεπιφύλακτα θετική Αποδοχή.

Λίγα λόγια για τη μεθοδολογία της NDI

Η  Μη Κατευθυντικότητα επικεντρώνεται στην αναγνώριση των φαινομένων της Δυναμικής της Ομάδας (K. lewin – field theory, training group), και στην ενεργό ακρόαση και συνοδεία με ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, ενσυναίσθηση και γνησιότητα (C. Rogers – (Person Centred Counselling, Encounter Group). O Μη Κατευθυντικός εμψυχωτής, δάσκαλος, σύμβουλος, θεραπευτής, επιδιώκει την ενεργοποίηση των δυνάμεων αυτοπραγμάτωσης του κάθε Προσώπου, μέσω της διευκολυντικής στάσης του που βασιζεται στις παραπάνω αρχές. 

Οι K. Lewin και C. Rogers απορίπτοντας κάθε επιβολή και εξουσία που επιβάλλεται αμέσως ή εμμέσως, δεν αναγνωρίζουν την Επιρροή του εμψυχωτή. Η έννοια της εισάγεται από τον M. Lobrot  (NDI) και συνδέεται με το πρόσωπο που έχει γνώση, εμπειρία και μπορεί να επηρεάσει χωρίς επιβολή, αναγνωρίζοντας έτσι την σημασία της Παρέμβασης στην Μη Κατευθυντικότητα.

Ο άνθρωπος διαμορφώνεται από τις επιρροές που δέχεται. Η/Ο εμψυχώτρια/τής είναι δρών κοινωνικό υποκείμενο και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την ουδετερότητα της Μη κατευθυντικότητας. Οφείλει να επηρεάζει θετικά και εποικοδομητικά με τις προτάσεις, τις ιδέες, τις αναλύσεις της/του, με την προϋπόθεση ότι λειτουργεί προς όφελος των συμμετεχουσών/όντων, επικεντρωμένη/ος στις ανάγκες και τα αιτήματα τους.

Η/Ο εμψυχώτρια/ής οφείλει κατ αρχήν να ακούσει τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα αιτήματα και τις επιλογές του προσώπου ή της ομάδας, να τις σεβαστεί, να τις δώσει αξία, να ενδιαφερθεί για αυτές και στη συνέχεια να προτείνει σε συνεργασία με τις/τους συμμετέχουσες/οντες, αυτό που πιστεύει ότι ανταποκρίνεται σε αυτές.

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και εφαρμόστηκε με συστηματικό τρόπο και εξαιρετική αποτελεσματικότητα μια μεθοδολογία θεμελιωμένη θεωρητικά και δοκιμασμένη στην πράξη, που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Ακούω – προτείνω – συνοδεύω με Ενσυναίσθηση, Γνησιότητα και Ανεπιφύλακτα θετική Αποδοχή.

Μέθοδοι και Τεχνικές

Στην NDI χρησιμοποιείται ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών, με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι αρχές και η φιλοσοφία της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας. Εκείνο που προέχει δεν είναι η προσήλωση στις τεχνικές οδηγίες που δίνονται από διάφορα εγχειρίδια δραστηριοτήτων. Κεντρική σημασία έχει στην αξιοποίηση τεχνικών και ασκήσεων, το να τίθενται στην υπηρεσία των συμμετεχουσών/χόντων, προσαρμοζόμενες κάθε φορά στις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες, με σεβασμό της μοναδικότητας της κάθε κατάστασης και της ελευθερίας του προσώπου και της ομάδας. 

Η εφαρμογή όπως και το βίωμά τους είναι μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία κοινής δημιουργίας, που προκύπτει και διαμορφώνεται από την συνεργασία εμψυχωτριών/ών και συμμετεχουσών/όντων. Οι εμψυχώτριες/ές μέσα από την πληθώρα των εμπειριών, των επιρροών και της εκπαίδευσης τους, διαμορφώνουν την προσωπική τους αντίληψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε να  δημιουργούν την παρέμβασή τους και να συνθέτουν την πρόταση τους, μέσα από τη συνάντηση που προκύπτει κάθε φορά με το εκάστοτε πρόσωπο ή ομάδα. 

Οι περισσότερες μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην NDI εμπνέονται ή προέρχονται από διάφορες σχολές και παραδόσεις. 

Μέθοδοι και Τεχνικές που χρησιμοποιούνται από την NDI:

 • Γνωριμίας και πρώτης επαφής και ενδυνάμωσης της ομάδας

 • Ανάδυσης και έκφρασης των επιθυμιών
 • Διευκόλυνσης της έκφρασης και της επικοινωνίας (αυτόματη-αυθόρμητη έκφραση στο γραπτό ή προφορικό λόγο, προτάσεις σωματικής, θεατρικής και εικαστικής έκφρασης.. κ.α)
 • Αναγνώρισης φαινομένων της δυναμικής των ομάδων και διευκόλυνσης της ανάπτυξής της, σύμφωνα με την παράδοση του Kurt Lewin και του Training Group
 • Συνοδείας, ενεργού ακρόασης και επαναδιατύπωσης (reformulation) σύμφωνα με την παράδοση του Carl Rogers
 • Ραϊχικές ψυχοσωματικες τεχνικές προερχόμενες από το έργο του W.Reich και A.Lowen
 • Αυθόρμητου θεάτρου, δραματοποίησης, ψυχοδράματος, κοινωνιοδράματος, κοινωνιογράμματος προερχόμενα από το έργο των J.Moreno και άλλων
 • Επίλυσης συγκρούσεων
 • Τεχνικές από τη Gestalt θεραπεία του F.Perls
 • Τεχνικές από την Συστημική ψυχοθεραπεία
 • Χαλάρωσης – ενεργοποίησης, μασάζ κ.α.
 • Φαντασίας και ξυπνητού ονείρου
 • Κατασκευής μάσκας, τεχνικές κλόουν, θεάτρου σκιών κ.α.
 • Μέθοδοι και τεχνικές προερχόμενες από τις παραδόσεις των λαών
 • Τεχνικές προερχόμενες από την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα των εμψυχωτών/τριών και των συμμετεχόντων

Μέθοδοι και Τεχνικές

Στην NDI χρησιμοποιείται ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών, με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι αρχές και η φιλοσοφία της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας. Εκείνο που προέχει δεν είναι η προσήλωση στις τεχνικές οδηγίες που δίνονται από διάφορα εγχειρίδια δραστηριοτήτων. Κεντρική σημασία έχει στην αξιοποίηση τεχνικών και ασκήσεων, το να τίθενται στην υπηρεσία των συμμετεχουσών/χόντων, προσαρμοζόμενες κάθε φορά στις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες, με σεβασμό της μοναδικότητας της κάθε κατάστασης και της ελευθερίας του προσώπου και της ομάδας. 

Η εφαρμογή όπως και το βίωμά τους είναι μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία κοινής δημιουργίας, που προκύπτει και διαμορφώνεται από την συνεργασία εμψυχωτριών/ών και συμμετεχουσών/όντων. Οι εμψυχώτριες/ές μέσα από την πληθώρα των εμπειριών, των επιρροών και της εκπαίδευσης τους, διαμορφώνουν την προσωπική τους αντίληψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε να  δημιουργούν την παρέμβασή τους και να συνθέτουν την πρόταση τους, μέσα από τη συνάντηση που προκύπτει κάθε φορά με το εκάστοτε πρόσωπο ή ομάδα. 

Οι περισσότερες μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην NDI εμπνέονται ή προέρχονται από διάφορες σχολές και παραδόσεις. 

Μέθοδοι και Τεχνικές που χρησιμοποιούνται από την NDI:

 • Γνωριμίας και πρώτης επαφής και ενδυνάμωσης της ομάδας

 • Ανάδυσης και έκφρασης των επιθυμιών
 • Διευκόλυνσης της έκφρασης και της επικοινωνίας (αυτόματη-αυθόρμητη έκφραση στο γραπτό ή προφορικό λόγο, προτάσεις σωματικής, θεατρικής και εικαστικής έκφρασης.. κ.α)
 • Αναγνώρισης φαινομένων της δυναμικής των ομάδων και διευκόλυνσης της ανάπτυξής της, σύμφωνα με την παράδοση του Kurt Lewin και του Training Group
 • Συνοδείας, ενεργού ακρόασης και επαναδιατύπωσης (reformulation) σύμφωνα με την παράδοση του Carl Rogers
 • Ραϊχικές ψυχοσωματικες τεχνικές προερχόμενες από το έργο του W.Reich και A.Lowen
 • Αυθόρμητου θεάτρου, δραματοποίησης, ψυχοδράματος, κοινωνιοδράματος, κοινωνιογράμματος προερχόμενα από το έργο των J.Moreno και άλλων
 • Επίλυσης συγκρούσεων
 • Τεχνικές από τη Gestalt θεραπεία του F.Perls
 • Τεχνικές από την Συστημική ψυχοθεραπεία
 • Χαλάρωσης – ενεργοποίησης, μασάζ κ.α.
 • Φαντασίας και ξυπνητού ονείρου
 • Κατασκευής μάσκας, τεχνικές κλόουν, θεάτρου σκιών κ.α.
 • Μέθοδοι και τεχνικές προερχόμενες από τις παραδόσεις των λαών
 • Τεχνικές προερχόμενες από την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα των εμψυχωτών/τριών και των συμμετεχόντων

Η NDI – Non directivité Intervenante

Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα
στην Ελλάδα

Εδώ και 30 περίπου χρόνια η NDI εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη επιτυχία και αποδοχή. Υλοποιούνται εκπαιδεύσεις και συγκροτούνται ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας. Πολλοί κλινικοί των ανθρωπίνων σχέσεων και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν εκπαιδευθεί και εφαρμόζουν τις αρχές, το πνεύμα και τις μεθόδους της NDI στους χώρους δραστηριοποίησής τους. Η NDI διδάσκεται στην ανώτατη εκπαίδευση (Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ΜΠΣ Ειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση). Εφαρμόζεται στην επιμόρφωση επαγγελματιών διαφόρων κατηγοριών. Το επίπεδο της εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής και κλινικής εφαρμογής στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Η NDI κι εσύ

Δες πως μπορεί η NDI να γίνει μέρος της ζωής σου

Υπηρεσίες

ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

Ζήτησε ένα ραντεβού

Πως μπορούμε να σε βοηθήσουμε;

Ομιλίες & Διαλέξεις

Στα πλαίσια της δράσης του για την κοινωνική αλλαγή, το Ινστιτούτο “Βιωματική Παρέμβαση NDI” διοργανώνει ομιλίες/διαλέξεις/συζητήσεις για θέματα που αφορούν στην παιδαγωγική/ψυχική υγεία και ψυχοθεραπεία, θέματα που αφορούν στη λειτουργία και εξέλιξη των εναλλακτικών συλλογικοτήτων ή για επίκαιρα κοινωνικά θέματα, θέματα αειφορίας της πόλης και των κοινοτήτων της, τέχνης κ.α