Στις τρεις αυτές ομιλίες παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της NDI, της Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot. Η NDI είναι γενική θεωρία κατανόησης των ανθρωπίνων λειτουργιών σε ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως παιδαγωγική μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας της μάθησης, όπως και μέθοδος προσωπικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Στο σύνολό της συνιστά φιλοσοφία του ανθρώπου και των σχέσεών του, αντίληψη και στάση ζωής, που βασίζεται στη δύναμη των βιωμάτων, των συγκινήσεων και των επιθυμιών, όπως και στο σεβασμό της αυτονομίας και της ελευθερίας του καθένα, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων. Απορρίπτει κάθε επιβολή και υπερασπίζεται την αυτονομία και την ελευθερία του κάθε ανθρώπου να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του. Γράφει χαρακτηριστικά ο Lobrot:“Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ενσωματώσει ό,τι του είναι ξένο. Απορρίπτει οτιδήποτε δεν του ανήκει, οτιδήποτε δεν έχει προγραμματίσει για τον εαυτό του. Αυτό αποτελεί την βάση της μη κατευθυντικότητας, δηλαδή της μη επιβολής…” .

Μοιράσου το:

Περισσότερες δραστηριότητες