ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η μέθοδος της Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας (NDI: Non Directive Intervention) σκοπεύει στην προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην κοινωνική αλλαγή.

Είναι μία φιλοσοφία ζωής που αναγνωρίζει τη σημασία της επικοινωνίας και των σχέσεων.

Αποτελεί μία παιδαγωγική στάση προς το πρόσωπο του Αλλου πού πολύ επιτυχημένα εφαρμόζεται στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία.

Προϋποθέτει την απεμπόληση της εξουσίας του παιδαγωγού-θεραπευτή, τον σεβασμό στην αυτοδιάθεση του ανθρώπου και την εμπιστοσύνη στη δυνατότητα του να μαθαίνει και να βρίσκει λύσεις στα προβλήματά του, με τις κατάλληλες προτάσεις, διευκόλυνση και συνοδεία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η μέθοδος της Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας (NDI: Non Directive Intervention) σκοπεύει στην προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην κοινωνική αλλαγή.

Είναι μία φιλοσοφία ζωής που αναγνωρίζει τη σημασία της επικοινωνίας και των σχέσεων.

Αποτελεί μία παιδαγωγική στάση προς το πρόσωπο του Αλλου πού πολύ επιτυχημένα εφαρμόζεται στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία.

Προϋποθέτει την απεμπόληση της εξουσίας του παιδαγωγού-θεραπευτή, τον σεβασμό στην αυτοδιάθεση του ανθρώπου και την εμπιστοσύνη στη δυνατότητα του να μαθαίνει και να βρίσκει λύσεις στα προβλήματά του, με τις κατάλληλες προτάσεις, διευκόλυνση και συνοδεία.

Εκπαίδευση

Προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε όσες/ους/α ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μία εκπαίδευση ndi στην Εμψύχωση ομάδων, τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική

Προσφέρουμε υπηρεσίες Εμψύχωσης, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας από εμπειρες/ους εξειδικευμένες/ους Συμβούλους – Θεραπεύτριες/ες σε πρόσωπα, ζευγάρια ή ομάδες. Απευθύνεται σε όσους όσες/α αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα /ζητήματα ψυχικής υγείας ή ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανάπτυξη – αυτογνωσία και επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητας και της επικοινωνίας τους με άλλους ανθρώπους.

Ομάδες

Συγκροτούμε ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης, Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών, Θεματικούς κύκλους συναντήσεων, Ανοιχτές Ομάδες Συνάντησης έκφρασης και επικοινωνίας και Ομάδα Συνάντησης NDI-Καλοκαίρι στη Σαμοθράκη

Εποπτεία Εμψυχωτών, Συμβούλων Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπευτών

Εποπτεία

Στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής βελτίωσης και επιμόρφωσης που είναι απαραίτητες σε όσες/ους εργάζονται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, προσφέρουμε Υπηρεσίες ομαδικής και ατομικής Εποπτείας από έμπειρες/ους Εκπαιδευτριες/ές Επόπτριες/ες, σε ειδικευμένους/ους στην NDI Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπεύτριες/ες, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εμψυχώτριες/ες.

Εκδόσεις / Έρευνα / Βιβλιοθήκη

Ομιλίες & Διαλέξεις

Στα πλαίσια της δράσης του για την κοινωνική αλλαγή, το Ινστιτούτο “Βιωματική Παρέμβαση NDI” διοργανώνει ομιλίες/διαλέξεις/συζητήσεις για θέματα που αφορούν στην παιδαγωγική/ψυχική υγεία και ψυχοθεραπεία, θέματα που αφορούν στη λειτουργία και εξέλιξη των εναλλακτικών συλλογικοτήτων ή για επίκαιρα κοινωνικά θέματα, θέματα αειφορίας της πόλης και των κοινοτήτων της, τέχνης κ.α

Καλλιτεχνικά δρώμενα & παρεμβάσεις στην πόλη

Η “Βιωματική Παρέμβαση NDI” είναι επίσης ένας χώρος συνάντησης καλλιτεχνικής έκφρασης και καινοτομίας που αποβλέπει στην υποστήριξη παρεμβάσεων για την κοινωνική αλλαγή και την καλλιτεχνική δημιουργία της πόλης και φιλοδοξεί να είναι ένα σημείο συνάντησης νέων ιδεών και αντιλήψεων για τη ζωή, την κοινωνική οργάνωση και τον έρωτα, ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης!

Παρεμβάσεις & επιμορφώσεις σε εκπαίδευση, συλλογικότητες & θεσμούς

Το Ινστιτούτο παρεμβαίνει επιμορφωτικά και εμψυχωτικά σε εκδηλωμένο ενδιαφέρον από φορείς και θεσμούς εκπαίδευσης, συλλόγους γονέων, κατασκηνώσεις, θεατρικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές συμπράξεις και συλλογικότητες, με θέμα τη διευκόλυνση της δυναμικής της ομάδας, την NDI και τη σύνδεση της με το αντικείμενο του κάθε φορέα που ενδιαφέρεται να την εφαρμόσει στα πλαίσια της λειτουργίας του.

Κλείσε ραντεβού

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις δράσεις και τις υπηρεσίες μας, επικοινώνησε μαζί μας

Κλείσε ραντεβού

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις δράσεις και τις υπηρεσίες μας, επικοινώνησε μαζί μας